L’enfocament del nostre mètode de treballar permet reduir el dolor, millorar la manera com et mous i prevenir lesions.